Παπακωνσταντινίδης Λεωνίδας

Σύμβουλος ΟΕΥ Α’, Πρόεδρος της ΕΝΔΥ ΟΕΥ, Διευθυντής Β8 Διεύθυνσης Επιχειρηματικής Συνεργασίας, Υπουργείο Εξωτερικών

Ο κ. Παπακωνσταντινίδης Λεωνίδας είναι οικονομολόγος με μεταπτυχιακές σπουδές στο Παρίσι και απόφοιτος της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης. Έχει υπηρετήσει ως Προϊστάμενος στα Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Βουκουρεστίου, Βελιγραδίου, Παρισίων, Κιέβου και Ερεβάν καθώς και στην Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην Ε.Ε. Από τον Αύγουστο του τρέχοντος έτους υπηρετεί στην Διεύθυνση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών.