Πανταζοπούλου Βίκυ

Πρόξενος ε.τ. της Κένυας στην Ελλάδα

Πρόξενος ε.τ. της Δημοκρατίας της Κένυας στην Ελληνική Δημοκρατία (από το 2010). Ειδικευμένη σε θέματα διεθνών και διαπολιτισμικών συνεργασιών. Έχει στο ενεργητικό της εξαιρετικά υψηλό αριθμό διοργάνωσης και υλοποίησης επιτυχημένων συνεδρίων και προγραμμάτων για την ανάπτυξη συνεργασιών σε οικονομικό, κοινωνικό, εκπαιδευτικό και πολιτιστικό επίπεδο μεταξύ χωρών της Μεσογείου, της Βαλκανικής, του Ευξείνου Πόντου, και χωρών της Αραβικής χερσονήσου, της Αφρικής, της Λατινικής Αμερικής και της Ασίας σε συνδυασμό με τις αρχές και τις προοπτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διακεκριμένη ομιλήτρια σε διεθνή και εθνικά συνέδρια και μέσα επικοινωνίας. Βραβευμένη πολλές φορές από ξένες κυβερνήσεις για την προσφορά της σε πολιτικό, πολιτιστικό και οικονομικό επίπεδο συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και ξένων χωρών. Συμμετέχει, εκτός των άλλων, και στους εξής Φορείς και Ιδρύματα: Ίδρυμα Μεσογειακής Συνεργασίας (Αν. Πρόεδρος & Ιδρυτικό Μέλος), Ελληνο-Κενυατικό Επιμελητήριο Βιομηχανίας, Εμπορίου, Ανάπτυξης, Τουρισμού & Πολιτισμού (Επ. Πρόεδρος & Ιδρυτικό Μέλος), Ελληνο-Αφρικανικό Επιμελητήριο Εμπορίου & Ανάπτυξης (Μέλος Δ.Σ. & Ιδρυτικό Μέλος).