Πέτσα Αλεξάνδρα

Διαχειριστής Εταίρος, ΣΑΡΔΕΛΑΣ ΛΙΑΡΙΚΟΣ ΠΕΤΣΑ Δικηγορική Εταιρεία

Η Αλεξάνδρα Πέτσα είναι Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, Εμπορικολόγος με μεταπτυχιακές σπουδές στο ομώνυμο αντικείμενο και πολύχρονη εμπειρία και εξειδίκευση σε θέματα εταιρικού δικαίου, διεθνών εμπορικών συναλλαγών και χρηματοοικονομικού δικαίου.

Έχει διατελέσει στέλεχος νομικών υπηρεσιών μεγάλων ελληνικών χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, έχοντας αναλάβει σύνθετες εγχώριες και διεθνείς συναλλαγές, καθώς και το δικαστικό χειρισμό τους.

Από το 2013 είναι Διαχειριστής Εταίρος της Δικηγορικής Εταιρίας ΣΑΡΔΕΛΑΣ ΛΙΑΡΙΚΟΣ ΠΕΤΣΑ και από τη θέση της αυτή συμβουλεύει σε καθημερινή βάση ελληνικές και ξένες επιχειρήσεις και ομίλους διαφόρων κλάδων, ενώ πολλές από τις συναλλαγές που έχει χειριστεί έχουν αναδειχθεί από διεθνείς νομικούς οδηγούς (IFLR, LEGAL 500 κ.α.).

Η Αλεξάνδρα Πέτσα είναι συγγραφέας του βιβλίου «Το δίκαιο των χρηματιστηριακών συναλλαγών», έχει συμμετάσχει σε συλλογικά έργα αναφορικά με εξειδικευμένα θέματα του εμπορικού δικαίου, έχει δημοσιεύσει σειρά άρθρων και σχολίων σε αναγνωρισμένα νομικά περιοδικά, έχει συμμετάσχει ως ομιλήτρια σε πληθώρα συνεδρίων και έχει διατελέσει επιμελήτρια στο εγνωσμένου κύρους περιοδικό Επιθεώρηση Εμπορικού Δικαίου.