Νανά Ιωακειμίδου

Εμπορική Διευθύντρια, Generation Y

Με πάνω από 14 χρόνια εμπειρίας σε sales, sales management, eBusiness consultation και εξειδίκευση στο eCommerce, η Νανά Ιωακειμίδου ως Εμπορική Διευθύντρια της Generation Y – International eBusiness Experts έχει συμβάλλει δραστικά στην ανάπτυξη του πελατολογίου της επιχείρησης, στην επέκταση των δραστηριοτήτων της εταιρείας στο εξωτερικό, καθώς επίσης και στην ανάπτυξη των εννέα εσωτερικών business units που δραστηριοποιούνται εντός της Generation Y.