Μουτάφης Γρηγόρης

Πρόεδρος & Γενικός Διευθυντής, Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (Ο.Α.Ε.Π.)

Ο κ. Γρηγόρης Μουτάφης είναι απόφοιτος του τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς καθώς και απόφοιτος του Ετήσιου Προγράμματος Ασφαλιστικών Σπουδών του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών (ΕΙΑΣ).

Έχει παρακολουθήσει πλήθος σεμιναρίων σχετικά με Οικονομικά, Ασφαλιστικά και Διοικητικά θέματα. Έχει διατελέσει Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΙΓΑΙΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ Α.Ε. Με πάνω από 24 χρόνια εμπειρία στον Ασφαλιστικό τομέα, έχει εργαστεί ως Οικονομικός και Διοικητικός Διευθυντής στις εταιρείες ΑΙΓΑΙΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε., MAPFRE ASSISTENCIA Α.Ε. καθώς και στις BRITISH PROVIDENCE και INCHCAPE ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ Α.Ε.Α.Ζ. (εταιρείες του TOYOTA HELLAS GROUP).

Είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος καθώς και του Συνδέσμου Εκπροσώπων & Στελεχών Ασφαλιστικών Εταιρειών (Σ.Ε.Σ.Α.Ε.).

Από τον Αύγουστο του 2017 κατέχει τη θέση του Πρόεδρου & Γενικού Διευθυντή του Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (Ο.Α.Ε.Π.)