Λόης Λαμπριανίδης

ΓΓ Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων, Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ο Λόης Λαμπριανίδης είναι Γενικός Γραμματέας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων, στο Υπουργείο Οικονομίας και  Ανάπτυξης και Καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Είναι οικονομικός γεωγράφος (πτυχίο – ΑΠΘ 1977, MA –Sussex 1978, Ph.D. -LSE 1983), με αντικείμενο «περιφερειακή οικονομική και περιφερειακή πολιτική» και συντονίζει την Ερευνητική Μονάδα Περιφερειακής Ανάπτυξης και Πολιτικής (ΕΜΠΑΠ).  Είναι συγγραφέας πολλών άρθρων και βιβλίων μεταξύ των οποίων: (1993) Περιφερειακά πανεπιστήμια στην Ελλάδα. (2001) (συνσυγγραφέας) Αλβανοί μετανάστες στη Θεσσαλονίκη. (2001) Οικονομική Γεωγραφία. (2004) (επιμέλεια) The future of Europe’s rural peripheries.   (2008) (επιμέλεια) The Moving Frontier: The Changing Geography of Production.  (2008) (συν επιμέλεια) Η Θεσσαλονίκη στο μεταίχμιο. Επενδύοντας στη φυγή: Η διαρροή επιστημόνων από την Ελλάδα. (2016) (συν επιμέλεια) Χωρική ανάπτυξη και ανθρώπινο δυναμικό.