Αθανασίου Ηλίας

Διευθύνων Σύμβουλος, Enterprise Greece

Ο Ηλίας Αθανασίου διορίστηκε Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Enterprise Greece τον Μάιο του 2017. Έχει πλέον των 20 ετών εργασιακή εμπειρία στον ιδιωτικό τομέα σε διάφορες βιομηχανίες, όπως ασφάλειες, χρηματοοικονομικά, τυχερά παιχνίδια και ψυχαγωγία. Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας, έχει εργαστεί σε μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες, συμμετέχοντας στην ανώτατη διοικητική ομάδα τους, ως υπεύθυνος για τις διεθνείς τους δραστηριότητες αλλά και την επέκτασή τους σε νέες αγορές. Έχει συμμετάσχει σε πολύπλοκες διεθνείς συναλλαγές, συγχωνεύσεις και εξαγορές, συγκέντρωση κεφαλαίων μέσω τοπικών και διεθνών κεφαλαιαγορών, σε στενή συνεργασία με διάφορα Χρηματιστήρια σε όλο τον κόσμο και μεγάλες διεθνείς εμπορικές και επενδυτικές τράπεζες. Επιπλέον, έχει απασχοληθεί σε νέα αναπτυξιακά έργα και σε προώθηση εξαγωγών σε περισσότερες από 40 αγορές, σε όλες τις ηπείρους. Είναι κάτοχος πτυχίου B.Sc. στο Mάρκετινγκ από το ULV Καλιφόρνια (Sum Cum Laude), M.Sc. στα Χρηματοοικονομικά από το Πανεπιστήμιο Strathclyde και διεθνή επαγγελματική πιστοποίηση CFA.