Ομιλία: Έλενα Μακρυπίδη, Γραμματέας ΟΕΥ Α΄, Β1 Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Υπουργείο Εξωτερικών

Ομιλία-Παρουσίαση: Έλενα Μακρυπίδη

Γραμματέας ΟΕΥ Α΄, Β1 Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Υπουργείο Εξωτερικών

Τίτλος παρουσίασης: «Παρουσίαση Ημερολογίου Δράσεων Εξωστρέφειας»

Ομιλία: Νίκος Αρχοντής, Project Expert in Export Promotion, GIZ

Ομιλία: Νίκος Αρχοντής

Project Expert in Export Promotion, GIZ

Τίτλος παρουσίασης: «Ο ρόλος της στρατηγικής στην ανάπτυξη των εξαγωγών της χώρας»