Ομιλία: Μαργαρίτα Γκολφινοπούλου, Διευθύντρια Επιχειρηματικών Κινδύνων, Risk Champion, AIG Greece

Ομιλία – Παρουσίαση: Μαργαρίτα Γκολφινοπούλου

Διευθύντρια Επιχειρηματικών Κινδύνων, Risk Champion, AIG ΕΛΛΑΣ

Τίτλος Παρουσίασης:
«Η συμβολή των ασφαλιστικών εταιριών στα success stories των εξαγωγικών επιχειρήσεων»

Ιωάννης Παπαπαναγιώτου, Διευθυντής Πωλήσεων & Μάρκετινγκ

Ομιλία – Παρουσίαση: Ιωάννης Παπαπαναγιώτου

Διευθυντής Πωλήσεων & Μάρκετινγκ, DROMEAS SA

Τίτλος παρουσίασης:
«DROMEAS SA: Τρέχοντας προς την Ευρώπη και τον κόσμο.»

Ομιλία: Παναγιώτης Γκεζερλής, CEO & Head of Consulting, Convert Group

Ομιλία – Παρουσίαση: Παναγιώτης Γκεζερλής

CEO & Head of Consulting, Convert Group

Τίτλος Παρουσίασης:
«Κάνοντας B2C & B2B Εξαγωγές μέσω Digital»